به وب سایت نشریه خوش آمدید

 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
 • عنوان: دو فصلنامه پژوهشهای زبانشناسی: نظریه و کاربرد
 • نوبت های چاپ: دو فصلنامه
 • دسترسی قبلی: بلی
 • زبان نگارش مقاله: فارسی (چکیده انگلیسی) و انگلیسی
 • فرمت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل دو داور
 • متوسط زمان داوری مقالات: حداقل 3 ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 50%
 • نوع مقالات: پژوهشی، مروری و نقد
 • حوزه فعالیت: مجله پژوهشهای زبانشناسی: نظریه و کاربرد مقالات پژوهشی اصیل را در حوزه های زبانشناسی نظری و کاربردی منتشر می کند.
 • فرایند پذیرش: نویسندگان پس از ثبت نام در سامانه، می توانند مقالات خود را ارسال کرده، و سپس فرایند داوری را از طریق سامانه پیگیری نمایند.
 • نشریه پژوهشهای زبانشناسی: نظریه و کاربرد در زمینه زبان‌شناسی (نظری و کاربردی ) به زبان فارسی، انگلیسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام دانشگاه کردستان  دارای شماره ثبت 79791  مورخ 13/06/ 1396 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

 

خواهشمندیم جهت پیگیری مقاله، صرفاً از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید.

نشانی الکترونیک:

journal.zaban@gmail.com

شماره جاری: دوره 1397، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-74 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه