نمایه نویسندگان

ا

 • اصلانی، محمدرضا بررسی انگاره نمونه‌ اصلی در فرافرهنگ نگاری و کاربرد آن در خرد ساختار فرهنگ های تک زبانه‌ فارسی [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • ایمانی، زلفا همانگویی در زبان فارسی: رویکردی صرفی [دوره 1397، شماره 2، 1397، صفحه 19-30]
 • امجدی پروز، علیرضا رمزگردانی در کلاس های زبان انگلیسی در ایران [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 107-127]

پ

 • پیرنجم الدین، حسین زمان در رباعیات خیام: مطالعه‌ای از دیدگاه نظریۀ استعارۀ مفهومی [دوره 1397، شماره 2، 1397، صفحه 31-46]
 • پناه بر، احسان زمان در رباعیات خیام: مطالعه‌ای از دیدگاه نظریۀ استعارۀ مفهومی [دوره 1397، شماره 2، 1397، صفحه 31-46]

خ

 • خیرآبادی، رضا بررسی تطبیقی واژگان کتاب انگلیسی اول راهنمایی پیشین با فهرست واژگان پایه زبان انگلیسی و فارسی [دوره 1397، شماره 2، 1397، صفحه 1-17]

ر

 • رضوی، سیده نسترن تأثیر برنامه گروهی یادگیری آنلاین بر انگیزه یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در میان دانشجویان ایرانی [دوره 1397، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]

ش

 • شادمهر، مائده معنی شناسی افعال سبک فارسی [دوره 1397، شماره 2، 1397، صفحه 47-60]
 • شریف، بابک معنی شناسی افعال سبک فارسی [دوره 1397، شماره 2، 1397، صفحه 47-60]
 • شعیری، حمیدرضا نشانه-معناشناسی سبک زندگی [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 75-92]

ص

 • صالحی، هادی تأثیر برنامه گروهی یادگیری آنلاین بر انگیزه یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در میان دانشجویان ایرانی [دوره 1397، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]

ع

 • عباس زاده، محمد بررسی ابعاد صرفی فرایندهای معادل گزینی مفاهیم علم جامعه شناسی در زبان فارسی [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 51-73]

غ

 • غلامی، احمد بررسی ابعاد صرفی فرایندهای معادل گزینی مفاهیم علم جامعه شناسی در زبان فارسی [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 51-73]
 • غلامی، امجد بررسی ابعاد صرفی فرایندهای معادل گزینی مفاهیم علم جامعه شناسی در زبان فارسی [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 51-73]

ف

 • فتحی، جلیل تأثیر آموزش مستقیم و غیر مستقیم بر گسترش توانایی کاربرد شناسی زبان آموزان ایرانی: بررسی کارگفت درخواست [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 93-106]
 • فرازنده پور، فائزه بررسی نشانه - معنا شناختی واژه‌ها و اصطلاحات کاربردی در علم پزشکی و کاربرد آن‏ها در زبان فارسی محاوره ای [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 35-49]
 • فیض الهی، بهنام تأثیر آموزش مستقیم و غیر مستقیم بر گسترش توانایی کاربرد شناسی زبان آموزان ایرانی: بررسی کارگفت درخواست [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 93-106]

م

 • مفتون، پرویز رمزگردانی در کلاس های زبان انگلیسی در ایران [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 107-127]
 • موسوی، سید حمزه حرف تعریف، نشانه مفعولی و تکواژ جمع در گویش لری بالاگریوه [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 17-34]

ه

 • هادی لو، بهاره بررسی نشانه - معنا شناختی واژه‌ها و اصطلاحات کاربردی در علم پزشکی و کاربرد آن‏ها در زبان فارسی محاوره ای [دوره 1397، شماره 1، 1397، صفحه 35-49]