کلیدواژه‌ها = انضمام
تعداد مقالات: 1
1. معنی شناسی افعال سبک فارسی

دوره 1397، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-60

بابک شریف؛ مائده شادمهر